Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med patientsikkerhed på
behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder Copenhagen Medicals testcentre. 

Formålet med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn er dels at vurdere patientsikkerheden, dels at understøtte læring på behandlingsstedet.

Nedenfor er tilsynsrapporterne fra de af vores testcentre, der har haft tilsyn: