← Seneste nyt

Sag om evt. mulig statsstøtte

Der har d. 8.2.22 i en artikel i Politiken, været rejst spørgsmål om, hvorvidt Copenhagen Medical i forbindelse med et udbud af kviktest, har modtaget ulovlig statsstøtte.

Vi har bedt advokater med speciale indenfor offentlige udbud om en vurdering af sagen og de konkluderer, at der ikke er tale om ulovlig statsstøtte.

Dette har vi meddelt Region Midtjylland. Vi har også delt advokaternes vurdering med Region Midtjylland, som vi nu afventer svar fra. Vurderingen kan læses nedenfor.

Det bemærkes, at Copenhagen Medical er registreret som et juridisk binavn til Copenhagen Contractors.

Statsstøtteretlig vurdering af erklæring i hovedtræk. 

Copenhagen Contractors har fået deres advokat til at foretage en vurdering af, hvorvidt Region Midtjylland har stillet en anfordringsgaranti overfor Copenhagen Contractors' bank i forbindelse med regionens indkøb af Covid-19 test, der kan udgøre statsstøtte.

Copenhagen Contractors advokat er kommet frem til den klare konklusion, at Region Midtjylland ikke har stillet en anfordringsgaranti, der udgør statsstøtte.

Den erklæring, som Region Midtjylland har afgivet, er ikke en anfordringsgaranti, der udgør statsstøtte, fordi:

  • Erklæringen er ikke en anfordringsgaranti.

  • Det følger blot af erklæringen, at Region Midtjylland skal betale i overensstemmelse med den aftale, som Copenhagen Contractors og Region Midtjylland har indgået. Det betyder bl.a., at Region Midtjylland fortsat fx kan ophæve aftalen og nægte at betale, hvis Copenhagen Contractors ikke leverer i overensstemmelse med aftalen.

  • Erklæringen udgør ikke statsstøtte. Der er kun tale om statsstøtte, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at der skal være ydet en økonomisk fordel, og at fordelen skal stamme fra offentlige midler. Disse betingelser er ikke opfyldt.

  • Erklæringen medfører ikke, at Copenhagen Contractors opnår en økonomisk fordel, der stammer fra offentlige midler. Det skyldes, at Region Midtjylland skal betale for de leverede Covid-19 test i overensstemmelse med regionen og Copenhagen Contractors' aftale, uanset om Region Midtjylland havde afgivet den pågældende erklæring eller ej.

  • Copenhagen Contractors har ifølge aftalen mellem Copenhagen Contractors og Region Midtjylland krav på betaling. Denne type af krav kan normalt frit overdrages til andre fx en bank uden samtykke fra den, der skal betale. Region Midtjylland har derfor ikke ydet en økonomisk fordel til Copenhagen Contractors, da det blot følger af erklæringen, at Copenhagen Contractors krav mod Region Midtjylland overdrages til Copenhagen Contractors' bank.